Amdanom

"Roedd theatr wedi coli ei ffordd. Roedd wedi colli egni ac amhosibilrwydd pync, amlygrwydd sosialaeth y wladwriaeth, adrenalin chwaraeon."

Cwmni celfyddydau bychan, egnïol, ymatebol ydy Volcano gyda’r gallu i symud yn gyflym ac yn ddychmygus i wneud i bethau ddigwydd, gydag enw da mewn ysbrydoli ac ymgysylltu gydag eraill, gweithio mewn partneriaeth a chreu syniadau mawr. Rydym wedi bod yn creu ac yn teithio cynyrchiadau theatr proffesiynol o effaith mawr ledled y byd am dros 26 mlynedd, yn ogystal â chychwyn a rheoli prosiectau yn amrywio o drawsnewid adeiladau dros dro i wyliau, gweithdai preswyl, arddangosfeydd, cyhoeddiadau, digwyddiadau cyhoeddus a chynhadledd gynaliadwyedd. Mae cartref y cwmni yn Ne Cymru – rydym yn ryngwladwyr Cymreig gyda golwg byd-eang a gwreiddiau yn ddwfn yn Abertawe; rydym yn hoff o’r lle rydym yn byw ynddo ac yn gwneud gwaith â’i berthynas gyda mannau eraill.

Beth rydym yn ei wneud

  • Rydym yn cynhyrchu cynyrchiadau theatr gwreiddiol a digwyddiadau’n benodol i safle.
  • Rydym yn teithio cynyrchiadau theatr yng Nghymru, y DU a ledled y byd.
  • Rydym yn ymchwilio ac yn datblygu syniadau newydd.
  • Rydym yn comisiynu gwaith gan awduron, artistiaid gweledol a llunwyr ffilmiau.
  • Rydym yn curadu digwyddiadau sydd yn dwyn artistiaid a chyfranogwyr at ei gilydd.
  • Rydym yn addysgu ac yn ysbrydoli trwy weithdai a phreswylfeydd.

Pwy ydy Pwy: cyfarfod Tîm Volcano

Paul Davies – Cyfarwyddwr Artistig
Claudine Conway – Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu
Kay Denyer – Uwch Weinyddydd
Victoria Boobyer – Swyddog Marchnata a Cyfryngau
Sarah Dow – Swyddog Cyllid
Rich Andrew – Rheolwr technegol Adeilad Iceland
Catherine Bennett – Artist Cyswllt

Bwrdd Cyfarwyddwyr
Yr Athro Keith Lloyd (Cadeirydd) – Pennaeth yr Ysgol Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe.
Heather Pudner – Cyn Reolwraig Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach De Orllewin Cymru a rhaglenni achrededig ar gyfer yr Adran Addysg Barhaus i Oedolion.
Chris Bird-Jones – Artist Llawrydd
Elen Thomas - Pennaeth Drama Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn.
Catrin Webster – Artist Llawrydd a Chyfa rwyddwraig Cwrs Celfyddydau Cain BA ac arweinydd llwybr MA yn UWTSD.
Howard Davies

Share this page

Signup

×