Amdanom

"Roedd theatr wedi coli ei ffordd. Roedd wedi colli egni ac amhosibilrwydd pync, amlygrwydd sosialaeth y wladwriaeth, adrenalin chwaraeon."

Cwmni celfyddydau bychan, egnïol, ymatebol ydy Volcano gyda’r gallu i symud yn gyflym ac yn ddychmygus i wneud i bethau ddigwydd, gydag enw da mewn ysbrydoli ac ymgysylltu gydag eraill, gweithio mewn partneriaeth a chreu syniadau mawr. Rydym wedi bod yn creu ac yn teithio cynyrchiadau theatr proffesiynol o effaith mawr ledled y byd am dros 26 mlynedd, yn ogystal â chychwyn a rheoli prosiectau yn amrywio o drawsnewid adeiladau dros dro i wyliau, gweithdai preswyl, arddangosfeydd, cyhoeddiadau, digwyddiadau cyhoeddus a chynhadledd gynaliadwyedd. Mae cartref y cwmni yn Ne Cymru – rydym yn ryngwladwyr Cymreig gyda golwg byd-eang a gwreiddiau yn ddwfn yn Abertawe; rydym yn hoff o’r lle rydym yn byw ynddo ac yn gwneud gwaith â’i berthynas gyda mannau eraill.

Beth rydym yn ei wneud

  • Rydym yn cynhyrchu cynyrchiadau theatr gwreiddiol a digwyddiadau’n benodol i safle.
  • Rydym yn teithio cynyrchiadau theatr yng Nghymru, y DU a ledled y byd.
  • Rydym yn ymchwilio ac yn datblygu syniadau newydd.
  • Rydym yn comisiynu gwaith gan awduron, artistiaid gweledol a llunwyr ffilmiau.
  • Rydym yn curadu digwyddiadau sydd yn dwyn artistiaid a chyfranogwyr at ei gilydd.
  • Rydym yn addysgu ac yn ysbrydoli trwy weithdai a phreswylfeydd.

Pwy ydy Pwy: cyfarfod Tîm Volcano

Staff
Paul Davies – Cyfarwyddwr Artistig.
Claudine Conway – Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu.
Kay Denyer – Uwch Weinyddydd.
Erin Rickard – Swyddog Marchnata a Gweinyddu.
Sarah Dow – Swyddog Cyllid.
Ben Stimpson – Rheolwr technegol Adeilad Iceland

Marc Robert Lewis - Swyddog datblygu Cymraeg | Welsh development officer

Bwrdd Cyfarwyddwyr
Yr Athro Keith Lloyd (Cadeirydd) – Pennaeth yr Ysgol Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe.
Heather Pudner – Cyn Reolwraig Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach De Orllewin Cymru a rhaglenni achrededig ar gyfer yr Adran Addysg Barhaus i Oedolion.
Rhodri Thomas – Rheolwr Datblygu Hyfforddiant i Cynnal Cymru / Sustain Wales.
Chris Bird-Jones – Artist Llawrydd
Elen Thomas - Pennaeth Drama Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn.
Catrin Webster – Artist Llawrydd a Chyfa
rwyddwraig Cwrs Celfyddydau Cain BA ac arweinydd llwybr MA yn UWTSD. 

Ymgynhorwyr Cyswllt a Chynghorwyr
Carolyn Davies – Cynghorydd ac Ymgynghorydd Celf mewn Addysg.
Catherine Bennett – Artist Cyswllt
Fern Smith – Ymgynhorydd Cyswllt Creadigol.
Gudny Sigurdardottir – Artist Cyswllt.
Phil Ralph – Artist Cyswllt. 

Partneriaid : y bobl rydym yn gweithio gyda nhw 

EMERGENCE

2013-2015 ONE LAND, MANY FACES:
La Transplanisphère (France) • Institut Français (France) • Bildung und Integration (Germany) • Maison de la Création (Belgium) • Ortzai Teatro (Spain) • Sin Arts (Hungary) 

Share this page

Signup

×