Paul Davies

Cyfarwyddwr Artistig

Mae Paul yn awdur, perfformiwr, dyfeisydd a chyfarwyddwr, sydd â doethuriaeth mewn Gwleidyddiaeth a gwregys du mewn karate. Gyda Fern Smith, mae’n un o aelodau sylfaen Volcano ac am 26 mlynedd mae wedi bod yn hanner ei dîm creadigol craidd penodol a hir dymor. Mae’n Gyfarwyddwr Artistig erbyn hyn.

Mae Paul yn cyfuno rhyfeddod diflino tuag at syniadau gyda gwreiddioldeb a dewrder sydd yn gallu cynhyrchu theatr gwirioneddol ryfeddol na ellid ei greu gan unrhyw un arall. Mae wedi perfformio yn nifer o sioeau Volcano, wedi ysgrifennu tair drama i’r cwmni ac wedi cyfarwyddo neu ddyfeisio nifer o rai eraill. Mae wedi cyfarwyddo gwaith ym Montreal a Croatia ac wedi dysgu mewn sawl academi ar draws y byd. Mae’r gwaith y mae wedi ei gyfarwyddo’n ddiweddar i Volcano yn cynnwys A Clockwork Orange, Blinda, Alice in Wonderland, Black Stuff a Seagulls. Gyda Catherine Bennett, yn ddiweddar fe wnaeth 147 Questions About Love – deialog doniol, yn gwneud i rhywun feddwl rhwng dyn, menyw a chynulleidfa a ymddangosodd yn y Dance Base yn Edinburgh Fringe 14 ac ar hyn o bryd mae’n cael ei pherfformio ar draws y wlad 

  • Paul Davies

Share this page

Signup

×