THE BIRTHDAY PARTY

Mon 25 Feb 2013 to Sat 23 Mar 2013

Wnaethoch chi golli’r Parti? Cysurwch eich hun gyda chopi o’n dogfen ben blwydd, INFLAMMABLE MATERIAL. E-bostiwch ni gyda’ch enw a’ch cyfeiriad ac fe fyddwn yn anfon copi atoch.

Roedd The Birthday Party yn fis o berfformiadau, hanes a dathlu ym Mawrth 2013. Aeth Volcano trwy ei archif i gyflwyno antur rhyngweithiol, adolygol i chi yn seiliedig ar ei hanes o 25 mlynedd. Gyda llu o bobl Volcano, hen a newydd, lleolwyd y prosiect yn 229 Stryd Fawr Abertawe gyda phrofiad, perfformiadau a digwyddiadau cerdded i mewn.

Inside the Volcano

Taith trwy galon y cwmni yn 229 Stryd Fawr mewn cyfres o siambrau folcanaidd rhyng-gysylltiedig wedi’u creu o archifau Volcano gan y dylunydd  Guðný Hrund Sigurðardóttir. Arddangosfa am ddim.

Perfformiad

Chwech o ddarnau wedi’u comisiynu yn arbennig gan rai o’r bobl sydd wedi gwneud y cwmni yr hyn ydyw heddiw. Cyflwynwyd mewn biliau dwbl yn 229 Stryd Fawr.

Ffilm

Dwy o nosweithiau ffilm gyda chyflwyniadau a thrafodaethau gan rai o’r artistiaid a chyfranogwyr.

Digwyddiadau

Taith gerdded i’r Mymbls a dau archwiliad o arfer theatr gyfoes.

Gweithdai

Rhaglen o weithai mewn partneriaeth gyda phrifysgolion a cholegau Cymru.

Inside the Volcano

A journey through the heart of the company at 229 High Street, in a series of interconnected volcanic chambers created from Volcano's archives by designer Guðný Hrund Sigurðardóttir. Free exhibition.

Performance

Six specially commissioned pieces, by some of the people who have made the company what it is. Presented in double bills at 229 High Street.

Film

Two film nights, with introductions and discussions by some of the artists and participants.

Events

A walk to Mumbles, and two explorations of contemporary theatre practice.

Workshops

A programme of workshops, in partnership with Welsh universities and colleges

Share this page

Signup

×