Cwmni Ieuenctid Volcano

Sat 15 Feb 2020 to Sat 11 Jul 2020

BOB NOS FERCHER 6-8PM

Mae ein sesiynau Cwmni Ieuenctid rheolaidd yn ailddechrau’n fuan. Croeso i bawb rhwng 13-22 oed.

Byddwch yn trochi eich hun mewn dyfeisio a byrfyfyrio, theatr gorfforol a drama gyfoes. Byddwn yn datblygu syniad a ddechreuodd yn ein hysgol haf - am ddinasoedd, teithio drwy amser a’r dyfodol nad oes modd ei stopio! Byddwch yn perfformio’r sioe am y tro cyntaf yn NOVEMBERFEST 2017, gŵyl flynyddol Volcano o berfformiadau gwreiddiol!

Gyda Paul Davies, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Volcano, a Catherine Bennett, coreograffydd a chyfarwyddwr symudiad. Yn Theatr Volcano, Stryd Fawr Abertawe.

E-bostiwch Kay Denyer gyda’ch manylion cyswllt a’ch oedran.

Volcano Youth Company

Ten Minutes Longer at Taliesin Arts Centre

Volcano Youth Company Ten Minutes Longer (part I)

Yn iau na 13? Dim problem - ymunwch ag un o grwpiau gwych Volcano’r Ifanc

Mae Cwmni Ieuenctid Volcano wedi cynhyrchu dau berfformiad gwreiddiol (WeReallyWantToWin... a Ten Minutes Longer) ac wedi ymddangos yn Novemberfest, The Quadrant Abertawe, RawFfest Wales, y National Festival of Youth Theatres, yr Alban a Gwobrau Theatr Cymru, Taliesin. Mae Ten Minutes Longer yn benllanw prosiect partneriaeth gyda Frantic Ignition.

Mae Volcano’n rhedeg gweithdai blasu mewn perfformio a bydd gwybodaeth a dyddiadau’n cael eu cyhoeddi pan fyddant wedi eu trefnu. Maent yn gyfle gwych i bobl ifanc archwilio eu syniadau, ysbrydoli ei gilydd, a darganfod sgiliau newydd. Mae’r pwyslais ar alluogi’r rhai sy’n cymryd rhan i ddatgloi eu creadigrwydd drwy arbrofi gyda pherfformio ac i ddatblygu ymddiriedaeth a hyder (ynddyn nhw eu hunain ac yn ei gilydd) mewn amgylchedd proffesiynol a chynhaliol.

Os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni ar:

Ebost Kay Denyer | 01792 464790

Bydd rhaid i riant neu warcheidwad roi eu caniatâd ar gyfer unrhyw un dan 18 oed sy’n cymryd rhan.

Ar hyn o bryd mae aelodau Cwmni Ieuenctid Volcano’n cynnwys:

Megan Hawkes
Scott Hayes
Rhys Horton
Catrin Jones
Gabriel Patterson
Charley South
Kiki Mihajlovski

 

Share this page

Signup

×