Fluxus 2019

Tue 24 Sep 2019

Dechreuodd Fluxus yn y 1960au gan gymuned o artistiaid, cyfansoddwyr, dylunwyr a beirdd. Roedd eu dulliau arbrofol rhyngddisgyblaethol yn gwrthod ffurfiau traddodiadol er mwyn dathlu’r cyffredin a'r uniongyrchol. Mae gweithiau Fluxus yn aml yn cael eu cyflwyno fel sgoriau digwyddiad. Cyfarwyddiadau byr yw'r rhain y gellir eu dilyn i greu perfformiad neu weithred.

Ar ddechrau 2019 rhyddhaodd newCELF alwad am weithiau ar gyfer sgoriau digwyddiad a ysgrifennwyd yn 2019 yn nhraddodiad Fluxus. Erbyn heddiw mae beirdd, artistiaid, cyfansoddwyr a dylunwyr o bedwar ban y Byd wedi ymateb i’r alwad hon. Er bu sawl sgor yn amlwg yn tarddu o draddodiad Fluxus, bu eraill yn cyfranniadau cwbl newydd i’r maes.

Yn ystod mis Medi, bydd newCELF yn cyflwyno detholiad o'r cyflwyniadau hyn mewn sawl digwyddiad ledled Cymru.

Ymunwch am noson o sgoriau digwyddiad newydd a ysbrydolwyd gan Fluxus.

£3

bit.ly/FLUXUS2019

Image may contain: text

Share this page

Signup

×