Robinson: The Other Island

Thu 23 May 2019 to Sat 25 May 2019

Ym 1719 cyhoeddodd Daniel Defoe Robinson Crusoe, dyddiadur ffug anturiaethwr a oroesodd longddrylliad i dreulio 27 o flynyddoedd ar ei ben ei hun ar ynys anghysbell. Hon oedd y nofel Saesneg gyntaf. Dri chan mlynedd yn ddiweddarach, mae Give It a Name yn ailarchwilio'r chwedl eiconig hon fel atgof hypnotig o unigrwydd sy'n cloddio'n ddwfn i fyd ffantastïaidd yr ynys, trais y drefn wladychol a'r weithred o ddarllen.

A hithau wedi’i llongddryllio gan y byd cyfoes, mae menyw ifanc o’r enw Bianca’n lleddfu ei hunigrwydd drwy ddianc i dudalennau llyfr 300 mlwydd oed. Cyfnewidia ei phrydau parod, ei fflat wag a’n moroedd llawn plastig ni am Ynys Speranza, lle mae Robinson, ar goll ac yn unig yng nghanol dyfroedd gloyw digyfnewid y Môr Tawel, yn brwydro rhag mynd o’i gof.

Cyfuniad ydyw o sioe lwyfan, drama radio a phrofiad ASMR sy’n manteisio ar system ddeuseiniol arloesol. Cymerodd y cynhyrchiad dair blynedd i'w ddatblygu, gyda chydweithrediad clybiau llyfrau lleol, ar gyfer cynulleidfaoedd mewn oed. Bydd y gynulleidfa'n gwisgo clustffonau trwy gydol y perfformiad.

Robinson The Other Island Trailer

Cyfarwyddwyd gan Mathilde López.

Sain: Jack Drewry a John Norton. Dylunio: Ben Pacey. Goleuo: Angharad Evans.

Share this page

Signup

×