Volcano’r Ifanc

Sat 29 Feb 2020 to Sat 11 Jul 2020

RHAGLEN NEWYDD TYMOR YR HYDREF A PHERFFORMIAD CYHOEDDUS!

Symud creadigol i blant. Mae dosbarthiadau tymor yr Hydref yn rhedeg am 10 wythnos o 16 Medi, gyda pherfformiad i gloi yn NOVEMBERFEST, gŵyl berfformio gwaith gwreiddiol blynyddol Volcano yn Abertawe.

Dash ar gyfer plant 4 – 7 oed

Datblygu mynegiant creadigol drwy hwyl, cryfder, ystwythder a hyder. Mae plant yn creu eu dilyniannau symudiad llawn dychymyg eu hunain. Boreau Sadwrn, 10 - 10:45am

Creadigol Gyfoes ar gyfer plant 8 – 12 oed

Cyfle i wella eich gallu technegol a dysgu am sylfeini technegau dawns gyfoes. Dysgu am gyfansoddiad dawns a sut i greu dawnsfeydd gwreiddiol. Cyfleoedd i berfformio drwy gydol y flwyddyn. Boreau Sadwrn o 11am – 12pm

Mae’r dosbarthiadau plant yn cynnig llwybr delfrydol i Gwmni Ieuenctid Volcano ar gyfer pobl ifanc 13-20 oed.

Arweinir y ddau ddosbarth gan Catherine Bennett, Artist Cyswllt Volcano

 

LLOGI LLE
Ffi Cwrs Llawn ar gyfer y sesiynau symud plant yw £44 (£4 y sesiwn).

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle e-bostiwch Kay neu cysylltwch â hi ar 01792 464790

Ordered Chaos

VYC | 13-21 oed

Share this page

Signup

×