Iceland

Mae'r adeiliad Iceland (27-29 Stryd Fawr) yn theatr newidd Abertawe ac yn gartref i gwmni theatr Volcano. Mae'r adeilad yn gael perfformiadau a ddigwyddiadau gan Volcano, ond hefyd mae yna cwmniau arall sy'n ddefnyddio'r safle yn creu amryw o gwaith. Mae'r lleoedd hefyd ar gael i ddefnyddio am gost isel am ddigwyddiadau cymunedol a brofessiynnol. Os yr ydych moen gwbod mwy cliciwch yma.

Tymyd bach o wybodaeth
Mae Volcano a cwmni coastal Housing a phartneriaeth a dechreuodd hydref 2010, yn gyntaf yn symud i fewn i'r adeiliad yn ddrawsnewid y lle mewn i theatr broffessiynnol a cymunedol, yn gynnig lle ymarfer, berfformaid, cyfarfod ac arddangosfa am pris isel iawn. Hefyd mae'r adeiliad yn buddiol iawn yn helpu busnessau lleol, ac yn dod artistiaid newidd, myfyrwyr, cwmniau ac cynulleidfa i'r ddinas. Mewn tro, mae Volcano wedi elwa o lle sydd a pris isel a hefyd mae'r presenoldeb y cwni yn y ddinas wedi wella. Mae 229 stryd uchel yn gael eu ddrefnu ar gyfer ail-ddatblygu  fel rhan o gam nesaf bentref trefol Coastal- Ers Ionawr 2015 mae adeiliad Icland (llawr isel) wedi fod gartref newidd Volcano. Y fydd y llawr cyntaf yn gartref i nifer o cwmniau ac unigolion yn gweithio yn y ddiwydiant creadigol, ac ar yr ail llawr mae yna Elysium Gallery.

Signup

×