Archebwr / Cynhyrchydd Taith

Posted on: Friday, February 1, 2019

Chwilio am Archebwr/Cynhyrchydd Taith

Mae Volcano yn chwilio am Gynhyrchydd/Archebwr Teithiau theatr, am gyfnod gwaith o 80 awr dros nifer o fisoedd i ddechrau. 

Ffi £2000 + treuliau. Gellir trafod cymhelliad ariannol am berfformiadau ychwanegol.

Mae’r contract yn ymwneud yn benodol â’n bwriad i fynd â’n cynhyrchiad o The Populars ar daith o hydref/gaeaf 2019 ymlaen. Y gobaith yw y bydd hyn yn gychwyn ar drefniant cydweithio mwy hirdymor.

Hoffem glywed gan unigolion neu gwmnïau sy’n meddu ar y canlynol:

·      Gwybodaeth dda o gylchdaith theatr deithiol y DU a chysylltiadau eang yn y maes hwnnw

·      Tystiolaeth o lwyddiant wrth werthu sioeau theatr mewn cyd-destunau priodol yn y DU

·      Sgiliau meddwl strategol

·      Hyder wrth gyd-drafod bargeinion

·      Awydd cryf i gynrychioli Volcano

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb yn nodi:

·      Eich cryfderau a’ch profiad fel archebwr taith

·      Amlinelliad byr o’ch strategaeth/dull arfaethedig ar gyfer trefnu archebion  The Populars

Rydym yn disgwyl cynnal trafodaethau gyda rhestr fer o ymgeiswyr cyn gwneud penderfyniad terfynol, gan symud yn gyflym wrth wneud hynny.

E-bostiwch paul@volcanotheatre.co.uk gyda’ch mynegiad o ddiddordeb.

Share this page

Signup

×