Rheolwr Cynhyrchiad (Taith)

Posted on: Tuesday, September 4, 2018

Rheolwr Cynhyrchiad

Macbeth – Director's Cut, Taith Tymor yr Hydref 2018

Cytundeb ITC/Undeb yr Actorion am £600 yr wythnos
Darperir llety a thelir lwfansau prydau bwyd ar gyfraddau cyfredol ITC.

Rydym yn dymuno recriwtio Rheolwr Cynhyrchiad / TSM medrus, gweithgar i weithio gyda ni ar daith ar raddfa fach yng Nghymru a Lloegr yn nhymor yr hydref. Mae’r cynhyrchiad ar gyfer dau actor gyda chyfanswm o dri unigolyn ar y daith, felly byddwch yn arwain tîm bach, hunan-ddibynnol, ymarferol.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o fynd ar daith i ystod o leoliadau ac yn gallu datrys problemau mewn meysydd technegol gwahanol, yn arbennig sain a goleuo.

Cyfnod Ymarfer a Chyswllt Lleoliad: 10 Medi – 5 Hydref yn Abertawe (4 wythnos)
Teithio: 8 Hydref – 16 Tachwedd (6 Wythnos)

Hanfodol
Profiad o weithio mewn theatr broffesiynol
Gwybodaeth ymarferol dda o sain a goleuo
Profiad o osod a rhoi desgiau sain a goleuo ar waith
Dealltwriaeth o Qlab
Profiad o fynd ar daith
Gwybodaeth ymarferol o iechyd a diogelwch ac asesiadau risg
Gallu darllen cynlluniau CAD
Sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig
Trwydded yrru lawn a glân a hyderus wrth yrru fan

Dymunol
O leiaf tair blynedd o brofiad proffesiynol mewn theatr.
Gallu i raglennu a chanfod diffygion Qlab
Sgiliau llwyfannu gan gynnwys adeiladu golygfa
Rhugl yn y Gymraeg
Sgiliau technegol aml-faes helaeth
Llunio a defnyddio meddalwedd CAD

Priodoleddau Personol
Gallu datrys problemau dan bwysau.
Hynod frwdfrydig, gallu rheoli llwyth gwaith a blaenoriaethu tasgau
Ymrwymedig i weithio mewn tîm.
Gallu gweithio’n annibynnol a dangos natur fentrus
Natur weithio gadarnhaol
Ymrwymedig i arfer dda mewn cynaliadwyedd a hygyrchedd

 

Share this page

Signup

×