Noson NAWR Abertawe

Fri 28 Feb 2020

Gyda JENN KIRBY, EDDIE LADD ac eraill...

sŵn / lo-fi / adlif / hapsŵn / celf sain / jas rhydd / electronig / grŵn-drôn / anghlasurol / ffilm arbrofol / gwerin amgen / recordio maes / gwrthrychau sain / barddoniaeth sain / cerddoriaeth gyfoes / cerddoriaeth digywair / cerddoriaeth fyrfyfyr-rhydd / cerddoriaeth gwrth-ddarluniol / cerddoriaeth anghynrychioladol table-top electronics / experimental music / free improvisation / alternative folk / maximinimalist / non-linear film / field recording / high life jitter / sound poetry / reductionism / dictaphonics / new music / vocal jaxx / sound art / free jazz / drone / glitch / noise / lo-fi

Mae NAWR yn gyfres o gyngherddau amlddisgyblaeth yn Abertawe a'r Gelli Gandryll o gerddoriaeth arbrofol, byrfyfyr rhydd, ffilm, lo-fi, jazz rhydd, celf sain, cerddoriaeth werin a cherddoriaeth newydd.

Dachrewyd NAWR gan Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl a Daryl Feehely.

Cynhelir NAWR ABERTAWE gan Rhodri Davies a Ioan Humphreys.

Cynhelir NAWR Gelli Gandryll gan Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl a Jim Kerslake.

"Y nod yw cynnig lle agored a myfyriol i gynulleidfa brofi cerddoriaeth newydd mewn lleoliad croesawgar ac agos."

 

NAWR (meaning NOW in Welsh) is a multidisciplinary concert series in Swansea and Hay-on-Wye of experimental music, free improvisation, film, lo-fi, free jazz, sound art, alternative folk and new music.

NAWR was founded by Rhodri Davies, Jenn Kirby, Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl and Daryl Feehely.

NAWR Swansea is run by Rhodri Davies and Ioan Humphreys.

HAY NAWR is run by Rose Linn-Pearl, Dan Linn-Pearl and Jim Kerslake.

“The aim is to offer an open and reflective space for an audience to experience new music in a welcoming and intimate setting."

 

Share this page

Signup

×